Home

M A C H I N E S

De Jongh Machines heeft in de loop van de jaren verschillende machines ontwikkeld of gebouwd.

L I G W I E D E R

Zo hebben we een zelfsturende Ligwieder ontwikkeld op zonne-energie. Deze rijdt uit zichzelf door het land en wekt met de zonnenpannelen energie op voor de aansturing.

H E F T R U C K S

Ook maken wij aanpassingen aan Heftrucks, zoals het verbreden of verzwaren. Hiermee vermaken wij de Heftruck naar wensen van de klant.

T R A K T O R    V E R B R E D E N

Traktoren verbreden zodat ze goed in een breed spoor rijden. Ook dat kan De Jongh Machines.

C O N S T R U C T I E S

Ook maken we diversen construcies voor allerlei klanten. Tekeningen van de constructie kunnen aangeleverd worden, of door ons in overleg gemaakt worden.

H O M E

M A C H I N E S
. L A S E R S N I J D E N

B E W E R K I N G S M A C H I N E
. F O T O ' S

C O N T A C T / R O U T E